Prisotni na strani
Prisotni 1 gost .
Števec pogledov vsebine : 28007
Za?etek


PGD epovci so v letu 1882 ustanovili va?ani Joef Zemlji? (prvi poveljnik), Mihael Koler (tajnik) in ?lani odbora: Franc Placer, Florjan obar, Ivan Probst, Joef Valh, Ivan Pelcl in Ivan Polc. V letu 1911 je drutvo nabavilo ro?no brizgalno s konjsko vprego.
Leta 1938 je bila nabavljena motorna ?rpalka, ki je sluila vse do leta 1973. Leta 1947 je bil zgrajen nov stolp na takratnem gasilskem domu. Leta 1951 je bila ustanovljena prva enska desetina. Ob
100. obletnici v letu 1982 je drutvo kupilo rabljeno gasilsko vozilo IMV 1600.

Pomemben dogodek za drutvo predstavlja selitev drutva v nove, prenovljene prostore, ki se nahajajo v sredi?u kraja epovci poleg vakega doma.
V PGD epovci je trenutno vklju?enih 69 ?lanov in ?lanic.
Obmo?je delovanja PGD epovci zajema naselje epovci, epovski travniki in del naselja Mahovci.

Februar 2010
Predsednik PGD epovci:
Duan FOREK

 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla