Prisotni na strani
Prisotni 1 gost .
Števec pogledov vsebine : 29154
Za?etek


Prostovoljno gasilsko drutvo ZBIGOVCI je bilo ustanovljeno 6. maja 1951 kot gasilsko drutvo ZBIGOVCI - LASTOMERCI. Drutvo je imelo ime po dveh krajih zato, ker je bil temelj iniciative ustanovitve gasilskega drutva pri Lastomer?anih, MAKSU PLOJU IN FRANCU MULECU. MAKS PLOJ je postal prvi predsednik drutva. V poznejih mandatih je bil predsednik iz Lastomercev e ANTON ROKAR Cafouk, od sicer samo estih dosedanjih predsednikov. V ?asu delovanja drutva sta dala velik pe?at drutvu predsednika PLOJ ADOLF (ob ustanovitvi blagajnik) in TURKL FRANC, (ob ustanovitvi tajnik), ki sta bila predsednika vsak skoraj po 20 let. Pomembni mejniki drutva pa so se dogajali ob pomembnih dosekih in delovnih uspehih.

Leta 1954 se je izvrila nabava Zadrunega doma; 1955 je za?etek izgradnje in prenove takrat e gasilskega doma; leta 1957 je bil izbrisan dolg nakupa Zadrunega doma: 60. leta so bila leta veselic in zelo aktivnega kulturno prosvetnega delovanja drutva; leta 1972 je bila dograjena trgovina za vake potrebe takrat velik podvig ; leta 1980 je bilo v drutvu nabavljeno prvo gasilsko vozilo dod; leta 1982 se je nabavila nova brizgalna Rosenbacher; leta 1991 je bilo tik pred osamosvojitveno vojno praznovanje

40. obletnice drutva (nekaj gasilcev je na veselico dobilo pozive); leta 1993 je bil na zid gasilskega doma narisan in blagoslovljen Sveti FLORJAN; leta 1994 se je drutvo preimenovalo v PGD ZBIGOVCI; leta 1995 je drutvo nabavilo prvo avtocisterno za 5000 l vode; od leta 1995 do leta 2000 je bilo drutvo zelo aktivno na vseh podro?jih (enska desetina se je uvr?ala tudi na dravna tekmovanja, vrile so se pomembne investicijske aktivnosti); leta 2000 se je nabavilo tretje vozilo za potrebe prevozov mladine in enske ekipe;

Leta 2001 je drutvo praznovalo 50. obletnico obstoja, takrat je drutvo telo 172 ?lanov; leta 2006 pa je drutvo razvilo novi drutveni prapor v drutveni dvorani je izobeenih 51 trakov in vkovanih 80 eblji?kov.
Drutvo danes sestavlja ve? kot 20 operativnih ?lanov za stalno pripravljenost, zelo aktivna enska desetina in dve mladinski desetini. Drutvo tako poleg dobre kadrovske in gasilsko usposobljene zasedbe poseduje avtocisterno za 5000 l vode s pripadajo?o opremo in opremo za gaenje teko?ih goriv (oprema s peno), terensko vozilo z brizgalno ter tretje vozilo za prevoz oseb. Vsa ostala tehni?na oprema je na srednjem nivoju. Prostovoljno gasilsko drutvo ZBIGOVCI e nekaj let vodi in izpopolnjuje akcijo V VSAKO GOSPODINJSTVO GASILNI APARAT. Gasilsko drutvo zajema oziroma pokriva vasi Zbigovci, dva dela vasi Lastomerci in en del ?renjevcev.

Kraj ZBIGOVCI se nahaja 4 km zahodno od Gornje Radgone v povsem vinorodnem okolju, kjer se je pred ve? kot petimi desetletji nahajalo na stotine lesenih ko?, pokritih s slamo, danes pa hrib?ke povezujejo vinske ceste s krasnimi naselji.

Februar 2010

Predsednik PGD Zbigovci
Branko Krian

 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla