Prisotni na strani
Prisotni 1 gost .
Števec pogledov vsebine : 26735
Za?etek


Ustanovitelj PGD Spodnja ?avnica g. Lovro JAGERI? je 16. maja 1937 v kroniko zapisal:
Kaj me je privedlo do tega, da sem ustanovil gasilsko ?eto za vas Spodnjo ?avnico in okolico?
Cilj moj je bil pomagati so?loveku v sili in nesre?i!

Na ustanovnem ob?nem zboru daljnega leta 1937 je bilo zbranih 29 ?lanov ? va?anov.
Danes v letu 2010 pa je v drutvo vklju?eno 106 ?lanov, ?lanic in gasilske mladine. e leta 1955 je bila ustanovljena prva enska gasilska desetina. To tradicijo je nadaljevala nova generacija ?lanic gasilk od leta 1975 in ostaja kot vodilo uspenega delovanja zadnjih 30 let. V 73 letih obstoja drutva se je zamenjalo veliko generacij prizadevnega in portvovalnega ?lanstva ter vodstvenega kadra. V zadnjih 20 letih je bil najve?ji poudarek dan pridobivanju in vzgoji mladega gasilskega kadra, kakor tudi opremljanju drutva. Z usposobljenim kadrom, novim gasilskim vozilom z vodo, vozilom za prevoz opreme in motva ter drugo sodobnejo gasilsko opremo smo dobro usposobljeni za nudenje pomo?i in reevanje v tejih intervencijah. Rezultati tega dela so vidni tudi ob doseenih delovnih in gasilskih tekmovanjih, predvsem enske in moke ?lanske gasilske enote ter gasilske mladinske in pionirske enote.

Sede PGD je v centru Spodnje ?avnice v objektu, kjer je tudi sede KS Spodnja ?avnica. V sose?ini je e trgovina Market Klasek in cerkvica. Skozi kraj poteka magistralna cesta Maribor M.Sobota ter te?e reka ?avnica.

Poarnovarnostno obmo?je PGD Sp. ?avnica, ki je I. kategorije, zajema naselja: Aenski Vrh, del Lastomercev, del Lomano, del Polic, Spodnjo ?avnico, Plitvi?ki Vrh in Zagajski Vrh.

Februar 2010

Predsednik PGD Spodnja ?avnica
Milan ERDELA


 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla