Prisotni na strani
Prisotni 2 gostov .
Statistika
Ĺ tevec pogledov vsebine : 86585
Za?etek


Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona je prostovoljno, samostojno, nepoliti?no in nestrankarsko združenje fizi?nih oseb, ki deluje na podlagi Zakona o društvih in Zakona o gasilstvu.

Opravljamo gasilsko dejavnost, ki je humanitarna dejavnost, presega interese naših ?lanov,
izvajamo jo v javnem interesu.

PGD Gornja Radgona je bilo ustanovljeno leta 1882 in je vpisano v register društev pri Upravni
enoti Gornja Radgona.

Namen delovanja PGD Gornja Radgona je prostovoljno združevanje ob?anov, da postanejo prostovoljni gasilci, ki lahko sestavljajo gasilsko enoto. V skladu s pooblastili opravljamo preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesre?ami ter zaš?ito in reševanje kot ob?inski gasilski center na celotnem obmo?ju ob?ine Gornja Radgona. PGD Gornja Radgona deluje tudi na podro?jih, za katere imamo sklenjeno koncesijsko razmerje z Upravo Republike Slovenije za zaš?ito in reševanje. Opravljamo
naloge tehni?nega reševanja v prometnih nesre?ah, nesre?ah z nevarno snovjo in reševanje na vodi ter iz vode.

PGD Gornja Radgona je društvo IV. kategorije. V skladu z merili o opremljanju premoremo naslednja vozila:
  • GVC 16/25     MAN 14.280  4x4
  • GVC 24/50     TAM 260
  • TRV-1             MAN LE 220
  • PV-1               HONDA CR-V
  • GVM-1            FORD TRANSIT
  • GVM-1            RENAULT TRAFIC
Premoremo tudi tri reševalne ?olne za reševanje na vodi ter izvenkrmni motor YAMAHA.

V okviru PGD Gornja Radgona deluje  potapljaška enota GA-PO-RA. Ta enota je bila ustanovljena že leta 1976, ko se je v naši ob?ini pokazala potreba po takšni potapljaški enoti. V tej enoti deluje 15 potaplja?ev, ki so tudi vsi del operativnega sestava PGD Gornja Radgona, ki šteje 54 operativnih gasilcev in gasilk.

»SEBI V PONOS, DRUGEMU V POMO?«

Februar 2010

Predsednik PGD Gornja Radgona
Tomaž MUNDA

 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla