Prisotni na strani
Prisotni 1 gost .
Števec pogledov vsebine : 42921
Za?etek


PGD Podgorje iz Apake doline je bilo ustanovljeno leta 1906. Kronoloki zapis govori, da so se takrat na pobudo Franca Vizjaka zbrali: Franc Zemlji? ml., Franc Zemlji? st., Alojz Zemlji?, Franc Nojbauer in Franc Aner ter ustanovili nae drutvo.
Gasilski dom je postavljen v sredi?u vasi Podgorje, obdajajo ga prelepe travnate povrine, igri?e in kapelica z motivi svetega Florijana. V 100-letnem delovanju drutva je bil gasilski dom velikokrat obnovljen in redno vzdrevan, kar je v ponos naim va?anom.
Drutvo trenutno teje 96 ?lanov, od tega je 20 pionirjev, 14 mladincev, 20 operativnih gasilcev, 20 aktivnih gasilcev, 6 veteranov in 16 podpornih ?lanov.
Operativa je jedro vsakega drutva. Trenutno v drutvu zelo dobro delujejo naslednje desetine: pionirji, mladinci, ?lani A, ?lani B in veterani.
Z novo pridobitvijo vozila Iveco Daly 65C15-GVV1 v letu 2004 smo v drutvu postavili nove standarde poarne varnosti na naem poarnovarnostnem obmo?ju, ki obsega naslednje vasi: Podgorje, Vratja vas, Vratji Vrh, Novi Vrh, Pogled, Zgornje Konji?e in deli vasi: Spodnje Konji?e, Stogovci, Grabe.
PGD Podgorje je preivelo tri vojne, razpad Avstro-Ogrske, Kraljevine SHS in Socialisti?ne federativne republike Jugoslavije. V svojem humanem poslanstvu je vztrajalo kljub teavam in je edina vaka organizacija, ki ni prenehala delovati.
Omeniti moramo, da so predsedniki in poveljniki v naem PGD skozi zgodovino delovali res portvovalno in s svojim znanjem, ki so ga prenesli na operativo, ponesli ime PGD in nae vasi dale? po Sloveniji. V 100 letih so gasilci PGD Podgorje sodelovali pri gaenju tevilnih poarov in ostalih naravnih nesre?ah, s svojo portvovalnostjo so ublaili materialno in moralno kodo, ter tako tudi opravi?ili svoj obstoj.
Posebej se zahvaljujemo ob?ini Apa?e, va?anom, ostalim posameznikom, drutvom, organizacijam in sponzorjem, ki so nam skozi leta vedno stali ob strani in nam omogo?ili, da smo danes to, kar smo.
Februar 2010
Predsednik PGD Podgorje iz apake doline:
Milan Belec
 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla