Prisotni na strani
Prisotni 4 gostov .
Števec pogledov vsebine : 29852
Za?etek


Ogenj, brez katerega bi bilo ivljenje na zemlji bistveno manj vredno, kot je, je isto?asno tudi velik ?lovekov sovranik. Skozi vso zgodovino ivljenja na zemlji so se ga ljudje zelo bali, ?eprav je za ivljenje velikega pomena.

Vas Orehovci je iz Gornje Radgone oddaljena 3 km in lei na ravninskem delu ob magistralni cesti RadgonaPtuj. Vzpenja se na hribovit del, kjer leita Orehovski Vrh in Ptujska Cesta. Najve?ji del pokrajine zajema vinogradniko in kmetijsko podro?je.

PGD Orehovci je bilo ustanovljeno leta 1882 na pobudo kmeta in tedaj politi?no vplivnega doma?ina Franca Vra?ka iz Orehovcev. Drutvo se uvr?a med najstareje v ob?ini Gornja Radgona. V svojem dolgoletnem delovanju je drutvo preivelo dve vojni, ve? padcev in vzponov. V prvih desetih letih se je drutvo usposobilo za potrebe gasilskih aktivnosti in bilo vedno aktivno pri gaenju pogostih poarov. Zaradi tega jim je bila leta 1892 s strani ob?ine predana gasilska brizgalna. Leta 1882 so pri?eli graditi svoj gasilski dom, ki so ga uporabljali vse do izgradnje sedanjega vako-gasilskega doma, ki so ga za?eli graditi v 80. letih prejnjega stoletja. ?lanstvo v drutvu se je v teh letih mo?no pove?evalo, nenehno smo skrbeli za izobraevanje ?lanov in posodabljanje gasilske opreme.

Danes ima drutvo 75 ?lanov, od katerih je 25 operativnih ?lanov in 12 mladincev. Delujemo na obmo?jih vasi Orehovci, Orehovski Vrh in Ptujska Cesta, kjer je skupno 142 gospodinjstev in gospodarskih poslopij.

Zgodovina naega drutva je bogata, prepletena s humanitarnimi dejavnostmi in z nesebi?no pomo?jo blinjemu. Na cilj je, da bi jo ohranili in z novimi, mladimi ?lani risali nove mejnike.

Z gasilskim pozdravom na pomo?!

Februar 2010
Predsednik PGD Orehovci
Marjan ?AN?AR
 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla