Števec pogledov vsebine : 22981
Prisotni na strani
Prisotni 3 gostov .
Za?etek OrganizacijaORGANI PGD MELE

(izvoljeni na volilnem ob?nem zboru PGD dne 3. 3. 2018)


predsednik in zastopnik drutva   Andrej Bohinec

poveljnik drutva Anton Kokol


UPRAVNI ODBOR PGD MELE

Bohinec Andrej    predsednik PGD
Kokol Anton     poveljnik PGD
Bra?i? Marko    namestnik predsednika PGD
Klement Stanko    namestnik poveljnika PGD
Bra?i? Darja    ?lanica
Bohinec Elizabeta    ?lanica
Klobasa Janko    ?lan
Kokol Helena    ?lanica
Bohinec Mihael    ?lan
Pintari? Vinko    ?lan
Klement Majda    ?lanica


POVELJSTVO PGD MELE

Kokol Anton    poveljnik PGD
Klement Stanko    namestnik poveljnika PGD
Klement Matej    ?lan
Bohinec Mihael    ?lan
Kokol Boris    ?lan


NADZORNI ODBOR PGD MELE

Smodi tefan    predsednik
Podlesek Marjan    ?lan
polar Vladimir    ?lan


DISCIPLINSKA KOMISIJA PGD MELE

Herzog Andrej    predsednik
Pintari? Lidija    ?lanica
tesl Andrej    ?lan
Vogrinec Sao    ?lan

V Meleh, 5. 3. 2018                                   PODATKE VPISALA:
                                                      Tanja Kova?i?

 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla