Števec pogledov vsebine : 22980
Prisotni na strani
Prisotni 3 gostov .
Za?etek


Humana ideja za osnovanje gasilske organizacije je bila uresni?ena davnega leta 1910, natan?neje 30. julija. Na pobudo Hansa Vogleta, takratnega lastnika slatine v Bora?evi, ki je zasluen za ustanovni ob?ni zbor gasilskega drutva ratovci Mele. Na ustanovnem ob?nem zboru je pristopilo 25 ?lanov udov, ki so prisegli zvestobo takratnemu kralju Aleksandru prvemu. Drutvo je zastopalo enakopravno tevilo mo obeh vasi.

Prisotnost so po?astili ?lani iz orehovskega gasilskega drutva. Vasi so se v takratnem ?asu imenovale Schrotendorf Kelerdorf, kot je zapisano v ustanovni knjigi na datum ustanovitve. Prvotno ime za prostovoljno gasilsko drutvo je bilo zapisano v nem?ini: Freivielige Faierver Schrotendorf Kelerdorf.
Leta 1911 je bila kupljena ro?na brizgalna, ki so jo s pomo?jo konjske vprege prevaali na poari?a. V letu 1935 je bila kupljena prva motorna brizgalna, ki so jo veliko uporabljali med drugo svetovno vojno.
Medgeneracijska trenja so privedla tako dale?, da se je drutvo leta 1952 na pobudo melanjskih ?lanov razlo in pri?elo z gradnjo gasilskega doma. Zbralo se je 18 prostovoljnih ?lanov, sklenili so, da vas Mele postane samostojna in ustanovi svoje gasilsko drutvo.
Prvi ob?ni zbor prostovoljnega gasilskega drutva Mele je bil 25. 9. 1952, in sicer pri KOZAR Karlu na doma?iji. Predsedstvo Prostovoljnega gasilskega drutva Mele je takrat prevzel KOKOL Anton, vodstvo poveljnika pa ADANI? Joe. Na ob?nem zboru je bil navzo? tudi predsednik takratne okrajne gasilske zveze Ljutomer g. Blagovi?.

Iz leta v leto se je menjalo veliko generacij, ki so si vsa prizadevala za razvoj drutva, humanitarne in kulturne dejavnosti. V zadnjih 30 letih je bil najve?ji poudarek na pou?evanju kadra, predvsem pa opremljenosti drutva, kajti leta 2008 smo dopolnili opremo z novim gasilskim vozilom GV-1. Naslednje besede so bile izre?ene: Sre?ni smo, da nas je nasledila mlada generacija, ki s svojim mladostnim elanom nadaljuje in dopolnjuje nae delo. Gasilko drutvo je bila zibelka dejavnosti na Meleh.

Sede Prostovoljnega gasilskega drutva Mele je v gasilskem domu, ki je ob glavni cesti Gornja RadgonaRadenci, sredi vasi Mele. Nasproti samega doma se razprostirajo polja, travniki vse do ?renjevskih gozdov.
Leto 2010 bo v znamenju obeleevanja 100. obletnice gasilstva na Meleh, mobilizacije ?lanstva za obnovo gasilskega doma, na sve?anosti 7. Avgusta bo prevzem novega gasilskega prapora PGD Mele, ki bo ponos nadaljnjega humanega poslanstva mladim generacijam.

Februar 2010
Predsednik PGD Mele:
Andrej BOHINEC
 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla