Prisotni na strani
Prisotni 3 gostov .
Števec pogledov vsebine : 238233
Prva stran Preventiva


V rubriki "preventiva" so napotki za prepre?itev raznih nesre? in priporo?ila,
kako naj v primeru nesre?e reagiramo.

NAPOTKI ZA VARNO KURJENJE V NARAVI IN NA PROSTEM
 • Odpadki naj bi se v naravi seigali le podnevi med 8. in 18. uro, ob stalnem nadzoru odraslega ?loveka. Ob vetrovnem vremenu odpadkov ne seigajte.
 • Kraj njihovega seiganja naj bo oddaljen najmanj 100 m od stanovanjskih in drugih zgradb, najmanj 50 m od javnih prevoznih poti.
 • Ogenj pogasite tako, da erjavico polijete z vodo ali jo posujete z zemljo ali peskom, nato pa jo e poteptate.
 • ?e nameravate seigati ve?je koli?ine naravnih odpadkov, obvestite o kraju in ?asu njihovega seiganja odpadkov tudi gasilce oziroma center za obve?anje na tevilko 112.
 • ?e vam je ogenj uel izven nadzora takoj pokli?ite 112.
 • V obdobju velike poarne nevarnosti je prepovedana uporaba odprtega ognja v naravi. Po razglasitvi velike poarne nevarnosti je treba dosledno upotevati predpisane ukrepe.
NAPOTKI ZA PREPRE?ITEV KUHINJSKIH POAROV
 • Najprej izklopimo tedilnik oziroma grelno povrino.
 • Nato, gore?o posodo pokrijemo s pokrovko ali mokro krpo.
 • V kolikor imamo gasilni aparat, poar pogasimo z njim (?e v njem ni samo vode).
 • Paziti je potrebno, da ne gasimo z vodo, ali ne prenaamo gore?e posode.
 • ?e nam gaenje ne uspe, takoj pokli?emo gasilce na tevilko 112.
NAPOTKI ZA PREPRE?ITEV DIMNIKIH POAROV
 • Takoj pokli?emo gasilce na tevilko 112.
 • Nato, odstranimo vse gorljive predmete iz bliine dimnika.
 • Pregledamo vse prostore skozi katere poteka dimnik, morda kje uhaja strupen plin in dim.
 • poaru obvestimo vse stanovalce.
 • Omogo?imo gasilski enoti dostop do vseh prostorov, da bo lahko nadzirala dimniki poar do konca izgorevanja saj.
 • Paziti moramo na to, da sami ne odpiramo dimnikih vratc in posebej na to, da ne poiskuamo gasiti z vodo!
 • Po poaru naj dimnikar pregleda dimnik!
KAJ NAREDITI, ?E ZAGORI OBLEKA NA ?LOVEKU?
 • Takoj pri?nemo gasiti s prekrivanjem gore?ih delov obleke (duenje poara).
 • Uporabimo lahko: odejo, kos obla?ila, prt in podobno.
 • Najprej za?itimo in gasimo pri glavi gore?e osebe. Gasimo, po telesu, od zgoraj navzdol.
 • Sami se lahko pogasimo z valjanjem po tleh, snegu in podobno.
 • V skrajnem primeru lahko gasimo tudi z vodo.
 • Ko gore?o obleko pogasimo, takoj pokli?emo reevalce na tevilko 112.
KAJ STORIMO, ?E V STANOVANJU ZAZNAMO VONJ PO PLINU?
 • Takoj odpremo okna in vrata ter napravimo prepih.
 • Poskuamo ugotoviti od kod prihaja plin in ga zapremo.
 • Elektri?ni tok odklopimo le v primeru, ?e je stikalo izven prostora kjer uhaja plin.
 • ?e ne znamo oceniti od kje plin uhaja ali kaj je narobe, takoj pokli?emo na tevilko 112.
 • Ne uporabljajmo odprtega ognja!
 • Ne priigajmo lu?i ali elektri?nih naprav!
KAKO UKREPATI, ?E NAM ZAGORI ELEKTRI?NA NAPRAVA (TV, RADIO, MIKROVALOKVA ...)

 • Odklopimo napravo iz elektri?nega omreja. (najbolje, da izklju?imo glavno stikalo ali varovalko).
 • Gasimo z gasilnim aparatom (CO2 ali gasilni praek ABC).
 • ?e nimamo gasilnega aparata ali nam poara ne uspe pogasiti takoj pokli?emo na tevilko 112
 • ?e smo gore?o napravo popolnoma izklju?ili iz omreja (glavno stikalo, varovalka), lahko gasimo tudi z vodo, saj s tem prepre?imo raziritev poara po stanovanju!
 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla