Prisotni na strani
Prisotni 5 gostov .
Ĺ tevec pogledov vsebine : 238222
Prva stran Nasa odlika ...


 

gr
OB?INA GORNJA RADDGONA

gasilska

apace
OB?INA APA?E


GASILSKA ZVEZA GORNJA RADGONA

NAŠA ODLIKA JE PROSTOVOLJNOST

gz

SEDEŽ GZ +
PGD G. RADGONA

Gasilstvo v ob?ini Gornja Radgona in v ob?ini Apa?e, kjer se gasilci povezujemo v skupno  GZ Gornja Radgona, ima ve? kot 130-letno tradicijo in se je v tem ?asu razvilo v sodobno prostovoljno  organizacijo za izvajanje gasilske službe.

Smo sestavni del lokalnega sistema, kjer ob izvajanju javne gasilske službe opravljamo še ve?ji del vseh nalog ob naravnih in drugih nesre?ah  ali re?eno druga?e, da smo
resni?no –  v službi ljudstva NA POMO?!

Naša bogata gasilska  tradicija na temelju prostovoljnega dela se danes prepleta in odraža v 16 prostovoljnih gasilskih društvih. Dejavnost izvajamo z ve? kot 1800 ?lani, kjer ne manjka ?lanic in najmlajših. V sestavi po društvih  je preko 420 strokovno usposobljenih operativnih ?lanov. Pri tem gre za to, da prostovoljni gasilec – operativec vloži ogromno svojega prostega ?asa za izvajanje javne gasilske službe, saj

n a š a   o d l i k a   j e   p r o s t o v o l j n o s t.


Organiziranost in opremljenost izvajamo po uredbi.
Na obmo?ju GZ Gornja Radgona svoje naloge in poslanstvo opravlja 13 PGD v prvi  kategoriji, PGD  Negova v drugi kategoriji, PGD Apa?e v tretji kategoriji in PGD Gornja Radgona v ?etrti kategoriji. PGD Gornja Radgona deluje v okviru nalog gasilskega centra s prevzetimi koncesijami za: reševanje v nesre?ah v cestnem prometu, v nesre?ah z nevarnimi snovmi in reševanje na vodi in iz vode.

V letu 2016 potapljaška reševalna enota praznuje 40 let uspešnega delovanja. V GZ Gornja Radgona in v naših PGD se odlikujemo s številnimi prijateljskimi  navezovanji z  gasilci doma v Sloveniji ter preko meja.

Ponosni smo na delo z gasilsko mladino in njihove dosežene rezultate na orientacijskih pohodih, kvizih za gasilsko mladino in uspehe na gasilskih tekmovanjih doma, v regiji in na državnem tekmovanju.

Dolgoletno in predvsem dobro sodelovanje gasilskih organizacij z OŠ Apa?e, OŠ Negova in še posebej z OŠ Gornja Radgona  je  pohvale vredno. V letu 2016 mineva 50 let od organiziranja 1. tabora gasilske mladine v Negovi

Na tej osnovi sem kot predsednik GZ  Gornja Radgona predlagal pobudo, da se v OŠ Gornja Radgona  ustanovi društvo Mladi gasilec, prvo v Pomurski regiji. DMG se je ustanovil v letu  2009, na 29. državnem sre?anju DMG, ki je potekalo pri nas v Gornji Radgoni.  Društvo mladi gasilec po sedem letnih aktivnostih odli?no deluje.

Naša odlika je prostovoljnost, ki jo želimo prenesti osnovnošolcem in mladini, kot osnovo gasilskega delovanja.Z gasilskim pozdravom NA POMO?!

Predsednik GZ Gornja Radgona

Peter  CVETKOVI?


 

 

 

 


pgdapaece

PGD APA?E
1882

pgdg

PGD G. RADGONA
1882

pgdlesane

PGD LEŠANE
1946

pgdzbigovci

PGD ZBIGOVCI
1951

pgdlutverci

PGD LUTVERCI
1938

pgdorehovci

PGD OREHOVCI
1882

pgdpodgorje

PGD PODGORJE IZ
AP. D.  1906

pgdnegova

PGD NEGOVA
1948

pgdzepovci

PGD ŽEPOVCI
1882

pgdstavesinci

PGD STAVEŠINCI
1921

pgdziberci

PGD ŽIBERCI
1878

pgdspscavnica

PGD SP.Š?AVNICA
1937

pgdivanjsevci

PGD IVANJŠEVCI
1939

pgdmele

PGD MELE
1910

pgdspivanjci

PGD SP.IVANJCI
1936

pgdcresnjevci

PGD ?REŠNJEVCI
1951

 

 

 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla