Prisotni na strani
Prisotni 1 gost .
Števec pogledov vsebine : 23017
Začetek


Prostovoljno gasilsko društvo Sp. Ivanjci hrani v svoji kroniki prvi zapisnik ustanovnega občnega zbora prostovoljne gasilske čete Ivanjci  s sedežem v Ivanjcih, vršil pa se je 28. januarja 1936 leta, zapisnik je  zapisal g. Joža Hrastel. Prva gasilska četa  se je ustanovila 18. junija istega leta v prostorih g. Antona Slogoviča, ki je bil tudi prvi predsednik društva.
Na ustanovnem občnem zboru je bilo zbranih 32 članov, v letu 2010 pa je v naše društvo vključenih že 125 članov, članic in gasilske mladine.

V vseh letih od obstoja društva se je menjalo veliko generacij prizadevnega in požrtvovalnega članstva ter vodstvenega kadra. Veliko poudarka se je dajalo na pridobitev ustreznega znanja, vzgoji mladega gasilskega kadra, opremljanju društva z novim gasilskim vozilom z vodo ter drugo sodobnejšo gasilsko opremo. Rezultati tega dela so vidni ob doseženih delovnih in tekmovalnih rezultatih naših gasilskih enot.
Naše društvo zadnjih  nekaj let  daje  poudarek predvsem na izobraževanje in našo mladino. Izobražujemo se vsi člani, članice, mladi pa se udeležujejo kviza gasilske mladine in orientacijskih tekov. Rezultati izobraževanja so vidni, saj so članice pred dvema letoma ustanovile žensko »B« desetino, aktivne  pa so postale tudi mlajše članice, ki so v letu 2009 ustanovile  »A«  desetino. Sedaj v našem društvu delujejo štiri članske gasilske enote. Za vse člane je to nova vzpodbuda, saj sodelujemo na društvenem ocenjevanju in tudi regijskem tekmovanju. Če nam čas dopušča, pa se udeležimo različnih tekmovanj v naši občini kot tudi v sosednjih krajih.
Zelo dejaven je mentor mladine  g. Zvonko Gredar, ki zelo aktivno dela z našo mladino. Tako sedaj v našem društvu delujeta dve pionirski  in ena mladinska desetina. Lahko se pohvalimo s številnimi priznanji in pokali, dvakrat pa smo sodelovali tudi na državnem pionirskem gasilskem tekmovanju in dosegli lepe uspehe. Z našo mladino se  udeležujemo tudi občinskih in regijskih tekmovanj, tekmovanj v orientacijskem teku in kviza gasilske mladine.

Gasilski dom  PGD Sp. Ivanjci stoji ob cesti Maribor-Gornja Radgona. V njegovi neposredni bližini stoji kapelica. V kraju imamo  pošto, kmetijsko zadrugo, žago in dva gostinska lokala  
Skozi naš kraj  teče reka Ščavnica.

Požarnovarnostno območje PGD Sp. Ivanjci, ki je PGD  I. kategorije, zajema naselji: Sp. Ivanjci in Ivanjski Vrh.

Februar 2010
Predsednik PGD Spodnji Ivanjci
Matej HRASTELJ
 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla