Prisotni na strani
Prisotni 1 gost .
Števec pogledov vsebine : 24656
Začetek


Dejavnost gasilskega društva se je pričela leta 1946. To je bil čas povojne obnove. Ljudi je povezovalo  veselje, humanost in ustvarjalni zagon.

Pobuda za ustanovitev gasilskega društva je nastala ob prijetnem klepetu v vaški krčmi, kjer so bili prisotni: Alojz Lončarič, Janez Petek, Ignac Rozman, Karel Zupe, Jože Potočnik, Jože Rojko in Hajnči Mlinarič. To so bili zagnani, neustrašni možje z eno samo željo – pomagati sočloveku v stiski. Pri vaškem kovaču Leonu Osojniku so naročili prvo delovno orodje – kavelj. Bili so prepričljivi, širili so krog enako mislečih.

Uradna ustanovitev društva je bila 1948. Člani prvega upravnega odbora so bili:
  • Ignac Rožman – predsednik
  • Karel Zupe – blagajnik
  • Jože Potočnik – tajnik
  • Franc Lipnik – poveljnik
  • Alojz Lončarič – član UO
  • Jože Rojko – član UO
  • Janez Prašiček – član UO
  • Franček Kolarič – član UO
  • Hajnci Mlinarič – član UO

V požarni okoliš društva so bile vključene naslednje vasi: Negova, Lokavci, Gornji Ivanjci in Kunova.
Leta 1951 so se pričele priprave za izgradnjo prvega gasilskega doma na lokaciji v centru Negove. Opeko so ročno izdelali pri Janezu Bračiču v Negovski vasi. Delo je vodil Alojz Lončarič, sodelovali pa so številni občani.  Zidarska dela so opravljali domačini pod vodstvom Franca Krambergerja. S prostovoljnim delom je bil dom zgrajen in predan namenu leta 1952.

Vse do leta 1962 so gasilci odhajali na pogorišča s konjsko vprego. Prvi gasilski avtomobil znamke mercedes, starejšega tipa, je društvo dobilo leta 1962.
V sedemdesetih letih je potekalo vzorno delo z gasilsko mladino. Nastajale so pionirske desetine, ki so bile podmladek kasnejšega članstva. Še posebej je potrebno omeniti učitelja Harolda Starovasnika, ki je bil neumorni gasilec in mentor pionirskim skupinam.

Leta 1974 je pod vodstvom tedanjega predsednika društva Janka Kocbeka, Občinske gasilske zveze Gornja Radgona, predsednika krajevne skupnosti Slavka Lončariča ter seveda ob izdatni podpori občanov gasilsko društvo pridobilo tretjo novo brizgalno »Ziegler« in novejši gasilski avto. V  letu 1980 je društvo razvilo svoj gasilski prapor.

Pod vodstvom  Slavka Lončariča v letu 1987 se je  pričela  velika akcija za nov gasilski dom z nakupom zemljišča, zbiranjem lesa in gradbenega materiala  in 8. septembra naslednjega leta je bil položen temeljni kamen sedanjega gasilskega doma. Gradnja s prekinitvami je potekala polnih 10 let in vsa dela so bila končana v letu 1998, ob praznovanju 50. obletnice gasilstva v Negovi. V društvu  so opravili 11.800 prostovoljnih delovnih ur.  Vrednost investicije pa je bila takrat ocenjena na 24.953.476,00 din.

Negovski gasilci  niso mirovali, potrebovali so novo avtocisterno z brizgalno kapacitete 5000 litrov vode. Občani so se s pogodbo obvezali, da bo vsaka družina prispevala 10.000,00 din letno. Prispevke naj bi zbirali 5 let, ker pa so pridobili veliko donatorjev, se je akcija  omejila na 3 leta. Novo gasilsko avtocisterno MAN smo  svečano predali  svojemu namenu  8. septembra 2001. V letu 2003  smo pridobili še kombi – gasilsko vozilo za prevoz  moštva.

Praznovanje 60. obletnice delovanja PGD Negova smo obeležili  z bogato tradicijo, izkušnjami in  dobro opremljenim društvom  8. septembra 2008. Ob tej svečanosti smo prevzeli kombinirani gasilsko vozilo za intervencije.

Skrb za primerno opremljenost in  pripravljenost operativnih gasilcev je naša prioritetna naloga v društvu. S pravilnim odnosom in delo z mladino si bomo prizadevali  za gasilski podmladek, saj drugače na tem področju ni mogoče pričakovati ustreznega kadra za delovanje gasilskih organizacij v prihodnjih obdobjih.
V Negovi imamo odlično  osnovno šolo, s ponosnim imenom našega rojaka dr.Antona Trstenjaka, v kateri se z našim dobrim sodelovanjem lahko pridobi gasilska pripadnost številnih otrok.
Misel ob koncu je, da je tudi v bodoče potrebno biti v duhu strpnosti, humanitarne pripravljenosti in prostovoljnosti, saj to je garancija za nadaljnjo uspešno delo gasilske organizacije.

Februar 2010                                
Predsednik PGD Negova:
Slavko LONČARIČ

 


 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla