Prisotni na strani
Prisotni 1 gost .
Števec pogledov vsebine : 23822
Začetek


Korenine društva segajo v daljno leto 1939. 6. avgusta 1939 ob 15. uri popoldne se je v hiši Ignaca Knafliča, posestnika v Ivanjševcih, odvijal ustanovni občni zbor Prostovoljne gasilske čete Ivanjševci v župi Ljutomer, ki ga je vodil član pripravljalnega odbora g. Vučak Ferdinand. Na ustanovnem občnem zboru je bilo prisotnih 39 članov od 42 in zastopnik gas. župe Ljutomer g. Ljudomil Ivanjšič. Takratni prvi predsednik je bil tov. Fekonja Anton.

Na ustanovnem občnem zboru so se dogovorili, da morajo takoj pristopiti k vajam in k akciji za postavitev gasilskega doma in nabave gasilskega orodja. Na temelje, ki so jih med vojno zgradili Nemci za nemškega oficirja, so med leti 1945 - 1950  začeli graditi gasilski dom.
Leta so minevala, člani in članice gasilskega društva so pridobivali na novih članih; udeleževali so se raznih tekmovanj in srečanj, izobraževanj, svoje uspešno znanje in delo so dokazovali z uspehi na tekmovanjih ter gašenjem požarov v bližnji in daljni okolici.

V zadnjih 15 letih je bil dan največji poudarek pridobivanju in vzgoji gasilskega kadra, kakor tudi opremljanju društva z gasilskim vozilom ter s potrebno gasilsko opremo, v zadnjih 4 letih pa je velik poudarek na adaptaciji gasilskega doma.
Leta 2008 se je gradnja končno pričela in kaj hitro so bili vidni prvi obrisi novega gasilskega doma. Gasilci in vaščani z veliko prostovoljnega dela in truda dogradijo garažo za gasilsko vozilo, zamenjajo streho, nabavijo okna in vrata, uredijo sanitarije, v mansardnih prostorih pa uredijo večnamensko dvorano za potrebe ne samo gasilcev, ampak tudi vseh krajanov. Člani PGD Ivanjševci si namreč želimo, da bi prostor služil druženju krajanov, kulturnim prireditvam, ki so tradicionalne (materinski dan, kresovanje, vrtna veselica, različna srečanja, sestanki, občni zbori ...).

Ponosni smo na prelepo prireditev, ki je bila 8. 8. 2009 v Ivanjševcih ob Ivanjševski slatini, kjer smo obeležili 70. obletnico obstoja in uspešnega delovanja društva ter razvili nov prapor. Ob obletnicah je društvo običajno dobilo nov zagon, še trdnejši korak pri nadaljevanju tradicij gasilstva in tovarištva, ki prinaša vedno nove uspehe.
Vsa ta leta so društvo spremljali požrtvovalnost, pripravljenost za prostovoljno delo in strokovno usposabljanje, pomoč v stiskah kot tudi tovarištvo, skrb za mlade gasilce, skrb za ustrezno tehnično opremljenost.

Sedež PGD Ivanjševci je v gasilskem domu v Ivanjševcih 9. Danes ima društvo 55 članov. Požarnovarnostno območje PGD Ivanjševci, ki je PGD I. kategorije, zajema naselja: Ivanjševci, Ivanjševski Vrh in Rodmošci.

Če boste obiskali vasico Ivanjševci, ki leži v središču vrelcev življenja v Ščavniški dolini, se boste peljali mimo kužnega znamenja, vaške kapelice, posvečene Sveti družini, gasilskega doma in prispeli do naravnega vrelca Ivanjševske slatine, kjer je tudi Marijin kip. Na klopci  si boste lahko privoščili počitek in pogled v reko Ščavnico, ki se vije po prelepem SV delu Slovenije.

Februar, 2010

Predsednik PGD Ivanjševci:
Daniel AJLEC

 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla