Natisni

LIPIČ  Robert                poveljnik GZ
BRATUŠA Stanko          namestnik poveljnika GZ in občinski poveljnik OGP Apače
GOŠNIK Vinko              član poveljstva GZ in občinski poveljnik OGP G. Radgona
LIPIČ Rajko                   član
CVETKOVIČ Vladimir    član
RAMOVEŠ Miran           član
HORVAT Peter              član
FLEISINGER Sandi         član
ŠAJNOVIČ Marko          član
BOŽIČ Zdravko            član
MARUŠIČ Jože             član